This post is also available in: אנגלית

תרומה

הרשם

ציוצים אחרונים


פייסבוק

Yishai & Malkah

מהו ארגון Kumah ?
Kumah (קוּמָה!) הוא ארגון ללא מטרות רווח הממוקם בישראל ובארה”ב אשר נוסד על-ידי ישי פליישר. מטרתו של ארגון Kumah היא להקנות לציבור בחוץ לארץ ידע על ישראל ולהפריך מיתוסים וסטראוטיפים עליה ועל המזרח התיכון. ארגון Kumah שואף לחזק את הקשר בין ישראל לתפוצות באמצעות פרויקטים חדשניים בתחום התקשורת, קיום הרצאות ודיונים וארגון סמינרים וטיולים. ארגון Kumah פועל לחיזוק אופייה היהודי של מדינת ישראל באמצעות פרויקטים בתחום החינוך, התקשורת, שיקום מבנים ויוזמות חקיקה.

Donation Information

הסכום שברצוני לתרום:

ברצוני להפנות את תרומתי לקרן ייעודית
$3,600$1,800$1,000$825$525$360$270$200$180$54$36$18אחר:

ברצוני שתרומה זו תחזור על עצמה בכל חודש באופן אוטומטי

הוקרה

סמנ/י תיבה זו באם התרומה מוקדשת לכבודו או לזכרו של אדם קרוב

מידע על התורם

שם פרטי:
שם משפחה:
דוא"ל:
נא לא להציג את שמי בפומבי . ברצוני להישאר בעילום שם
נא לצרף אותי לרשימת התפוצה
טלפון:

כתובת התורם

כתובת:
Address 2:(אופציונאלי)
עיר:
State :
Country:
מיקוד:

באפשרותכם לשלוח תרומות ודברי דואר נוספים לכתובות הדואר של ארגון Kumah בישראל ובארה”ב:

ישראל
ארגון Kumah (אצל ישי פליישר)
מעלה הזיתים 6/19
ירושלים 97917

ארה”ב
Kumah c/o Yocheved Seidman
6520 Richmond St. Apt #2
Chicago IL
60645
USA

ארגון Kumah Inc. פועל בארה”ב לפי סעיף 501c3 (ארגון פטור ממס בארה”ב) ונוסד שם ב-2002.

ארגון “קומה ישראל – לחיזוק התודעה הציונית” הוא עמותה רשומה (מלכ”ר) בישראל ונוסד בה ב-2011.